Partner Login

Responsible Gaming Logo

Vitajte v platforme „Zodpovedná hra“

„Zodpovedná hra“ je platforma skupiny spoločností Casinos Austria a Österreichische Lotterien. Ako líder na trhu spoločnosť pokrýva celú oblasť hazardných hier v Rakúsku a prostredníctvom svojich značiek a produktov ponúka hazardné hry najvyššej úrovne.

Ochrana hráčov

Zodpovedné zaobchádzanie s produktmi v oblasti hazardných hier je pevne zakotvené v tradícii skupiny. Cieľom rozsiahlych opatrení na ochranu hráčov je pôsobiť proti všetkým negatívnym dopadom, ktoré môžu vyplynúť z hazardných hier.

Informácie, vysvetľovanie a dobrovoľne prijaté obmedzenia

Skupina spoločností Casinos Austria a Österreichische Lotterien pripravila rôzne opatrenia na informovanie, vysvetľovanie a prevenciu. Jedným z opatrení, ktoré presahujú zákonný rámec, je dobrovoľne prijaté opatrenie nepredávať žiadny produkt spoločnosti Österreichische Lotterien ani nevyplácať žiadne výhry osobám mladším ako 16 rokov. 

Zákonné ustanovenia

Netreba pripomínať, že dodržiavanie podmienok účasti zabezpečuje rakúsky zákon o hazardných hrách, ktorý sa príležitostne aktualizuje, ako aj udeľovanie licencií. Ide tu predovšetkým o zákonné vekové obmedzenie v súvislosti s prístupom k produktom v oblasti hazardných hier. Vstup do herní spoločnosti Casinos Austria/WINWIN, ako aj nákup produktov v oblasti tipovania športových výsledkov a účasť na hraní hazardných hier on-line sú v Rakúsku povolené len osobám starším ako 18 rokov.

Ak sú hazardné hry aj napriek tomu stále problémom...

Závislosť od hazardných hier je ochorením, ktoré vzniká nadmerným hraním hazardných hier. Pojem závislosť sa používa, ak sa hranie hazardných hier stane posadnutosťou a prevládajúcim stredobodom života človeka. Ľudia postihnutí závislosťou vkladajú do hry príliš veľa času a peňazí, zanedbávajú ostatné oblasti života, napríklad rodinu, voľnočasové záujmy alebo svoje zamestnanie. V procese, ktorý bežne trvá niekoľko rokov, ľudia závislí od hazardných hier postupne strácajú všetky kontakty so spoločnosťou, sebaúctu i sebadôveru.

Môže byť ťažké prijať pomoc, ale nie vyhľadať ju!

Ak máte pocit, že máte vy alebo vám blízka osoba problém s hraním hazardných hier, vyhľadajte pomoc!

Koncern Casinos Austria a Österreichische Lotterien už dlhoročne spolupracuje s inštitúciami, ktoré vykonávajú vedecký výskum týkajúci sa závislosti od hazardných hier a ktoré poskytujú empatické poradenstvo a liečbu priamo závislým a ich príbuzným.
S dôverou sa obracajte na rakúske poradenské a liečebné inštitúcie.

Môžete tiež získať počiatočnú pomoc týkajúcu sa vašej situácie ako postihnutý alebo príbuzný, a to prostredníctvom linky podpory ochrany hazardných hráčov skupiny spoločností Casinos Austria a Österreichische Lotterien na čísle 0800 202 304. Samozrejme, zaručujeme absolútnu dôvernosť a diskrétnosť.