Partner Login

Responsible Gaming Logo

Dobro došli na platformu „Igrajte odgovorno“!

„Igrajte odgovorno“ je platforma grupe kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien. Kao lider na tržištu, ova grupa pokriva celokupan sektor igara na sreću u Austriji i sa svojim brendovima i proizvodima nudi igranje na sreću na najvišem nivou.

Zaštita igrača

Odgovorno postupanje sa igrama na sreću duboko je ukorenjeno u tradiciji grupe. Opsežne mere koje se preduzimaju radi zaštite igrača na sreću za cilj imaju eliminisanje bilo kakvih negativnih posledica koje mogu proisteći iz igranja na sreću.

Informacije, razjašnjenja i ograničenja koja je grupa sama sebi postavila

Grupa kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien razvila je različite mere za pružanje informacija i razjašnjenja i predupređivanje posledica. Mera koja prelazi pravne okvire je dobrovoljno ograničenje koje je grupa sama sebi postavila a koje podrazumeva da se proizvodi Österreichische Lotterien ne prodaju niti se dobici isplaćuju osobama mlađim od 16 godina.

Zakonske odredbe

Ne treba posebno naglašavati da je poštovanje uslova za učešće garantovano austrijskim Zakonom o igrama na sreću, sa njegovim povremenim izmenama i dopunama, kao i izdavanjem dozvola. Pre svega, ovo se odnosi na zakonsku starosnu granicu za pristupanje igrama na sreću. Ulazak u kazino klubove koji pripadaju kompaniji Casinos Austria/WINWIN kao i kupovina proizvoda za sportsko klađenje i učešće u igrama na sreću preko interneta u Austriji dozvoljeni su samo osobama koje imaju 18 ili više godina.

Ako uprkos ovome igre na sreću postanu problem...

Zavisnost od igara na sreću je oboljenje usled kojeg dolazi do preteranog igranja na sreću. Izraz zavisnost se koristi kada igre na sreću postanu opsesija i preovladavajuća aktivnost u životu jedne osobe. Obolele osobe ulažu previše vremena i novca i zapostavljaju druge oblasti u svom životu, kao što su porodica, hobiji ili posao. Tokom procesa koji obično traje više godina, zavisnici od igara na sreću sve više gube vezu sa društvom, kao i samopoštovanje i samopouzdanje.

Prihvatiti pomoć može biti teško, ali nju nije teško pronaći!

Ako smatrate da vi ili vama bliska osoba imate problem sa igrama na sreću, potražite pomoć!

Grupa kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien već godinama sarađuje sa ustanovama koje sprovode naučna istraživanja zavisnosti od igara na sreću i koje direktno pružaju saosećajne savete i terapiju obolelim osobama i njihovim porodicama.
Obratite se austrijskim savetodavnim i terapijskim ustanovama sa poverenjem.

Pored toga, početnu pomoć za situaciju u kojoj ste se vi kao obolela osoba ili član njene porodice našli možete dobiti putem telefonske službe za zaštitu igrača na sreću grupe kompanija Casinos Austria i Österreichische Lotterien na broj 0800 202 304. Naravno, potpuna poverljivost i diskrecija su zagarantovane.