Partner Login

Responsible Gaming Logo

Vítejte v “Hrát odpovědně”!

“Hrát odpovědně” je platforma skupiny společností Casinos Austria a Österreichische Lotterien. Ze své přední pozice na trhu pokrývá celý hráčský sektor v Rakousku a nabízí hazardní hry nejvyšší úrovně, a to díky svým značkám a produktům.

Ochrana hráčů

Nakládání s produkty spojenými s hazardními hrami odpovědným způsobem je zakořeněno v tradici skupiny. Široká škála opatření určená k ochraně hráčů má pomoci potlačit negativní dopady, které mohou z hraní hazardních her vyplynout.

Informace, vysvětlení a dobrovolně přijatá omezení

Skupina společností Casinos Austria a Österreichische Lotterien přijala různá opatření s cílem poskytnout informace, vysvětlení a zajistit prevenci. Jedno opatření, které sahá za právní rámec, je dobrovolně přijaté omezení s cílem neprodávat produkty Österreichische Lotterien nebo vyplácet výhry lidem mladším 16 let. 

Statutární ustanovení

Je zcela jasné, že dodržování shody s podmínkami účasti je zajištěno rakouským zákonem o hazardních hrách s pozdějšími dodatky a udělením licence. Na prvním místě stojí zákonné věkové omezení pro přístup k produktům spojeným s hazardními hrami. Přijetí mezi kasina Casinos Austria/WINWIN, stejně jako nákup sportovních sázkových produktů a účast na online hrách v Rakousku je povolena osobám starším 18 let.

Pokud se navzdory tomuto hráčství stane problémem...

Závislost na hazardních hrách se stane nemocí tam, kde se hráčství stane nadměrným. Výraz závislost je používán tam, kde se hráčství stane posedlostí a dominantním středobodem osobního života. Lidé, kteří jsou tímto postiženi, investují příliš mnoho peněz a času; zanedbávají jiné sféry svých životů, jako je rodina, volnočasové aktivity nebo práce. V procesu, který běžně trvá několik let, lidé závislí na hazardních hrách postupně ztrácí spojení se společností, stejně jako hrdost a sebedůvěru.

Může být obtížné přijmout pomoc, ale ne pomoc najít!

Pokud cítíte, že vy nebo osoba vám blízká má problém se závislostí na hazardních hrách, vyhledejte pomoc!

Skupina společností Casinos Austria a Österreichische Lotterien roky spolupracuje s institucemi, které provádí vědecký výzkum závislosti na hazardních hrách a které poskytují empatickou radu a léčbu přímo závislým lidem a příbuzným těchto lidí. Kontaktujte s důvěrou rakouské instituce poskytující radu a léčbu.

Můžete také obdržet počáteční pomoc v rámci vaší situace jako závislé osoby nebo příbuzného této osoby prostřednictvím horké linky pro prevenci proti závislosti na hazardních hrách skupiny společností Casinos Austria a Österreichische Lotterien na tel. čísle 0800 202 304. Je přirozeně zaručena absolutní důvěra a diskrétnost.